مباني نظري تاريخ نگاري انتقادي معماري معاصر ايران (بخش دوم)

نویسنده:کامران افشار نادری(محقق –استاد دانشگاه معماری) 2-تاريخ نگاري و نقد معماري 2-1-نقش و كاربرد تاريخ نگاري معماري به طور عام به ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 75 بازدید

مباني نظري تاريخ نگاري انتقادي معماري معاصر ايران (بخش اول)

نویسنده:کامران افشار نادری(محقق –استاد دانشگاه معماری) مقدمه پيدايش معماري معاصر ايران اگر چه به گونه اي كاملا" مشخص نخست به تحولات ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 61 بازدید

رویکردی به هويت معماري معاصرايران

    نویسنده:اسماعيل هاديان مقدم باوجود همه پيچيدگيهاي مفهوم هويت وتلقي هاي متفاوت صاحبنظران از آن، بركسي پوشيدهنيست درمعماري معاصرايران، اين واژه دچاربحران ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 38 بازدید

بنياد معماري ميرميران با هدف تكامل بخشيدن معماري ايراني تشكيل مي شود

خبرگزاري فارس: مدير عامل مهندسين مشاور نقش جهان- پارس گفت:بنياد معماري ميرميران با هدف تكامل بخشيدن به معماري ايراني و رساندن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
4 پست
دی 86
10 پست
آذر 86
13 پست
آبان 86
12 پست
مهر 86
4 پست
شهریور 86
12 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
7 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
9 پست
مرداد 85
6 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
5 پست
دی 84
4 پست
آذر 84
8 پست
آبان 84
4 پست
مهر 84
5 پست
شهریور 84
8 پست
مرداد 84
9 پست
تیر 84
4 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
4 پست
بهمن 83
6 پست
دی 83
6 پست
آذر 83
3 پست
آبان 83
2 پست
مهر 83
7 پست
مرداد 83
1 پست
دی 82
2 پست
آذر 82
6 پست